Naše krůty

Původním stanovištěm krocana divokého (Meleagris gallopavo) jsou suché lesostepi a lesy. Domestikačním centrem je Mexiko, pravděpodobně v období odpovídajícímu evropskému neolitu. U krocana divokého je známo pět geografických ras, z nich je nejvýznamnější mexická. Divocí krocani se vyskytují ještě dnes v severoamerických lesích ve velkých hejnech. Ve zbarvení se podobají bronzovým krůtám. (Lazar, 1990).


Užitkové typy krůt

Většina kulturních plemen krůt vznikla z dnes již klasického plemene bronzová krůta standardní.
Změny v technologii ustájení (podestýlka, klece), v technice rozmnožování (přirozená plemenitba, inseminace) a rozdílné tendence v požadavcích na hmotnost jatečných krůt (např. v Holandsku minikrůty o hmotnosti cca 2,5 kg, v USA těžcí krocani určení k porcování o hmotnosti 10,0-15,0 kg), vyžadují výkonnější, ale i diferencované produkční typy. (Lazar, 1990).

Žižlavský a kol. (1999) uvádí, že v současné době jsou pro velkochovatelskou praxi významné širokoprsé krůty.

• Bronzová krůta širokoprsá
– vhodná spíše pro menší chovatele a alternativní způsoby chovu.

• Bílá širokoprsá krůta
– nejrozšířenější plemeno krůt , vyšlechtěné v USA. Je využíváno pro produkci všech užitkových kombinací.
Četnost kulturních plemen krůt není tak vysoká jako v případě kura domácího. V některých případech se jedná spíše o variety (barevné nebo hmotnostní) než o plemena v pravém slova smyslu.

• Bronzová krůta standardní - Hmotnost krocanů se pohybuje od 7-15kg, krůt 5-9kg. Snáška se pohybuje od 50 do 70 vajec o průměrné hmotnosti 80g. V současné době nemá toto plemeno větší hospodářský význam, v omezeném rozsahu je chováno výhradně u malochovatelů.

• Bílá krůta virginská - Dospělý krocan váží 7,5-10,0 kg, krůta 4,5-6,5 kg. Snáška se pohybuje od 50-80 vajec o průměrné hmotnosti 80 g s nahnědlou, tečkovanou skořápkou (Kříž, Klecker, 1991).

• Bronzová krůta širokoprsá - Dospělý krocan váží 17 kg i více, krůta 8 až 10 kg. Průměrná snáška se pohybuje od 50 do 70 vajec o průměrné hmotnosti 80g.

• Krůta beltsvillská bílá - Vyznačuje se raností, jemnou konstitucí a dobře zmasilou prsní částí a vysokou jatečnou výtěžností (75-78%). Snáška se pohybuje v rozpětí 80-100 vajec, živá hmotnost krocanů je 5,5,-6,5kg, krůt 3,5,-4,0kg.

• Bílá krůta širokoprsá - Světově nejrozšířenější plemeno krůt, vyšlechtěné v USA v 50.-60. letech 20. století křížením bronzových širokoprsých krůt s bílými plemeny ( zejména s beltsvillskými krůtami).

V rámci plemene jsou šlechtěny 3 užitkové typy - malý, střední a velký typ, lišící se živou hmotností, počtem snesených vajec a dobrou pohlavní dospělostí. ( Lazar, 1990).
V chovu krůt se v současné době v ČR uplatňuje pouze velký užitkový typ. Střední a malý jsou nabízeny jako sezónní produkt a do ČR se dovážejí ve zpracované formě. Z užitkových hybridů se vykrmuje Large White, BUT 9, Big 6 (obr. 1). (Skřivan a kol.,2000).

Typy krůt - BIG 6


Vhodnou kombinací výše uvedených typů lze produkovat finální hybridy:


• brojlerová krůta - (ve 12 týdnech věku váží krůty 2,7-3,6 kg a krocani 3,6-4,8 kg).

• mladá jatečná krůta - (v 16 týdnech váží krůty 5,0-5,4 kg a krocani 7,4- 8,2 kg)

• těžké jatečné krůty - ( využívají se jen krocani ve věku 24-27 týdnů o hmotnosti 10,0-12,0 kg). (Lazar, 1990). Steinhauser a kol. (2000) uvádějí, že těžký typ krůt se chová odděleně: samičí pohlaví do věku 16 týdnů, hmotnost 9 - 10 kg, samčí pohlaví do věku 18 – 22 týdnů, hmotnost 20 – 21kg. Po 18. týdnu věku se výrazně zvyšuje podíl tuku.